Головна Статті

Статті

Погляди В.О. Сухомлинського на розвиток мислення школярів

В статті розглянуті ідеї В.О. Сухомлинського щодо творчого мислення школярів молодшого шкільного віку.Розкрито способи і прийоми мислення молодших школярів. Окреслено шляхи використання ідей В.О.Сухомлинського у сучасній школі.

Детальніше...

 

Нетрадиційні підходи в формуванні комунікативних навичок на початковому навчанні молодших школярів

В нашій країні поширена класно-урочна система навчання. Головним компонентом цієї системи є урок – частина навчального процесу. Уроки сплановані та проведені відповідно до основних закономірностей навчально-виховного процесу, які поєднують і реалізують усі правила і принципи дидактики, забезпечують умови для продуктивної пізнавальної діяльності учнів, враховують їхні інтереси та потреби, прийнято вважати стандартними. Вони охоплюють основні етапи навчального процесу: підготовку до вивчення теми, сприйняття й осмислення матеріалу, закріплення його різноманітними вправами; перевірку, оцінювання знань, умінь, навичок; узагальнення й систематизацію знань. Проте вже в середині минулого століття виявилася тенденція зниження інтересу дітей до навчальної діяльності. Це обмовило появу нестандартних (нетипових, нетрадиційних) уроків, головною метою яких є пробудження інтересу школярів до навчальної праці.

Детальніше...

 

Інтерактивне навчання

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, яка має конкретну передбачувану мету – створити комфортні умови навчання за яких учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. Суть інтерактивного навчання у тому, що навчальний процес відбувається за умови постійної, активної взаємодії всіх учнів. Це співнавчання, взаємо навчання, де і учень і вчитель є рівноправними, розуміють, що вони роблять, рефлектують з приводу того, що вони вміють, знають і здійснюють.

Детальніше...

 

Розвиток навичок самостійного орієнтування в інформаційному просторі

Більшість дослідників проблем інформатизації освіти вважають, що найближчою метою інформатизації є створення інформаційно-педагогічного середовища, що включає в себе систему апаратних засобів, фахівців і користувачів, документообігу, баз даних, що реалізують інформаційні процеси.

В кінці 90-х років вважалося, що інформаційно-освітнє середовище - це системно організована сукупність установ, банків даних, локальних і глобальних інформаційних мереж, книжкових фондів бібліотек, система їх функціональної і територіальної адресації і нормативних документів, а так само сукупність засобів передачі даних , інформаційних ресурсів, що реалізують освітню діяльність. Однак ряд авторів вважають, що таке визначення, що бере за основу тільки телекомунікації та інформаційні технології, не є повним і адекватним.

Детальніше...