Головна Діагностичні роботи Природознавство Контрольна робота №2. Природознавство

Контрольна робота №2. Природознавство

З теми «Повітря»
1 В.
Познач знаком «+» правильну, на твою думку, відповідь.

1.Познач газ, необхідний для дихання живим організмам:
….. кисень;
….. вуглекислий газ;
….. азот.

2.Завдяки яким організмам кисень надходить у повітря? Познач.
….. тваринам;
….. рослинам;
….. грибам.

3. Вітер – це …
….. повітряна оболонка Землі;
….. направлений рух повітря;
….. холодне повітря.

4. З‘єднай стрілками частини правильних тверджень.
                             вуглекислий газ
                             азот
До складу              пил                        *Домішки,
повітря                  дим                         які повітря
входять *              кисень                     забруднюють
                            інші гази
                            сажа
                            пара

5.З‘єднай стрілками частини правильних тверджень.
суходіл*                            * повільно нагрівається,
                                         довго зберігає тепло і
                                         повільно віддає його повітрю

водна поверхня*                * швидко нагрівається і
                                         швидко охолоджується

6. Де на малюнку позначено рух холодного повітря, а де – теплого? Підпиши. Поясни свою думку.

ruh-povitria

1…………………………………
2……………….……………

………………………………………………………..……...
………………………………………………….………….
……………………………………………………………….
7.Як ви з друзями можете допомогти в очищенні повітря?Склади план корисних дій.
1……………………………………………………………
……………………………………………………………
2……………………………………………………………
……………………………………………………………..
3………………………………………………………….
………………………………………………………………..

 

 

З теми «Повітря»
2 В.
Познач знаком «+» правильну, на твою думку, відповідь.

1.Познач газ, необхідний для дихання живим організмам:
….. азот;
….. вуглекислий газ;
….. кисень.

2.Завдяки яким організмам кисень надходить у повітря? Познач.
….. рослинам;
….. тваринам;
….. грибам.

3. Вітер – це …
….. повітряна оболонка Землі;
….. холодне повітря;
….. направлений рух повітря.

 

4. З‘єднай стрілками частини правильних тверджень.
                                     вуглекислий газ
                                     кисень
До складу                      дим                             *Домішки,
повітря                          пил                              які повітря
входять *                      азот                             забруднюють
                                    інші гази
                                    пара
                                    сажа


5.З‘єднай стрілками частини правильних тверджень.
суходіл*                           * повільно нагрівається,
                                         довго зберігає тепло і
                                         повільно віддає його повітрю

водна поверхня*                * швидко нагрівається і
                                         швидко охолоджується

6. Де на малюнку позначено рух холодного повітря, а де – теплого? Підпиши. Поясни свою думку.

ruh-povitria

1…………………………………
2……………………………

………………………………………………………..……...
………………………………………………….………….
……………………………………………………………….
7.Як ви з друзями можете допомогти в очищенні повітря? Склади план корисних дій.
1……………………………………………………………
……………………………………………………………
2……………………………………………………………
……………………………………………………………..
3………………………………………………………….
……………………………………………………………….