Діагностувальна робота з аудіювання №5. 2 клас

Rating 0.00 (0 Votes)

«Як Миколка став хоробрим»

1 варіант

Познач правильну, на твою думку, відповідь.

1.Кого Миколка зустрів біля школи під високою тополею?
А) двох хлопчиків
Б) двох дівчаток
В) хлопчика і дівчинку

2.Що випало з гнізда?
А) маленьке пташеня
Б) пташине яйце
В) шкарлупа від яйця

3.Куди поділи знахідку?
А) віднесли до школи
Б) забрали собі
В) повернули до гнізда

4.Хто поклав пташеня до гнізда?
А) дівчата
Б) перехожий 
В) Миколка
5. Продовж речення.
Миколка поклав пташеня за пазуху і …………………..
………………………………………………………..……

6. Встанови послідовність речень.
….. Миколка поклав пташеня в гніздо.
….. Пташеня випало з гнізда.
….. Миколка прийшов сьогодні до школи рано.
….. Якби ж це хто сміливий був зараз у школі …

8. Підкресли слова, якими можна охарактеризувати 
Миколку.

Боязкий, працьовитий, сміливий, жадібний, уважний, злий, добрий.

8.Дайте відповідь на питання : «Чому дівчата на Миколку дивилися захоплено?»
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………


«Як Миколка став хоробрим»

2 варіант

Познач правильну, на твою думку, відповідь.

1.Кого Миколка зустрів біля школи під високою тополею?
А) двох дівчаток
Б) двох хлопчиків
В) хлопчика і дівчинку

2.Що випало з гнізда?
А) пташине яйце
Б) маленьке пташеня
В) шкарлупа від яйця

3.Куди поділи знахідку?
А) віднесли до школи
Б) повернули до гнізда
В) забрали собі

4.Хто поклав пташеня до гнізда?
А) перехожий
Б) дівчата 
В) Миколка
5. Продовж речення.
Миколка поклав пташеня за пазуху і …………………..
………………………………………………………..……

6. Встанови послідовність речень.
….. Якби ж це хто сміливий був зараз у школі …
….. Миколка поклав пташеня в гніздо.
….. Пташеня випало з гнізда.
….. Миколка прийшов сьогодні до школи рано.

8. Підкресли слова, якими можна охарактеризувати 
Миколку.

Боязкий, працьовитий, сміливий, жадібний, уважний, злий, добрий.

8.Дайте відповідь на питання : «Чому дівчата на Миколку дивилися захоплено?»
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………