Діагностувальна робота з української мови 4 клас. Мовна тема «Прикметник»

Rating 5 (1 Votes)

1 В.

1. Як частина мови прикметник означає:
а) ознаку предмета; 
б) дію предмета; 
в)назву предмета.

2. Прикметники змінюються за родами:
а) в однині; 
б) в множині;
в) в однині і множині.

3. Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:
а) визначити закінчення прикметника;
б) визначити відмінок іменника;
в) визначити закінчення іменника.

4. У називному відмінку множини прикметники мають закінчення:
а) –а; б) –і; в) -и.

5.Утворити за допомогою суфіксів –ськ, -зьк, -цьк прикметники від поданих 
іменників.
Україна –
ткач –
Луцьк – 
Прага –


6. Списати речення, вставляючи прикметники в потрібному відмінку.

Діти раділи (літній) дню, (теплий) сонечку. З (ранній) ранку до (пізній) ночі в полі гудуть трактори. На (вечірній) небі з’явилися перші зорі.

7. Списати речення. Підкреслити головні члени речення.
Позначити відмінок прикметників. 
Виписати прикметник і розібрати його як частину мови.

Дивна історія сталася в зимовому лісі.

8. Прочитати текст. Списати текст, добираючи до підкреслених іменників прикметники за змістом.

Настала ...... зима. Вранці ми з друзями вирушили на лижах до …… лісу. Скрізь лежить …… сніг. Дерева ……, лише ялинки …… . Високо на гілці ми побачили …….білочку. На …….снігу видніється багато слідів.


2 В.

1. Як частина мови прикметник означає:
а) назву предмета; 
б) ознаку предмета; 
в) дію предмета.

2. Прикметники змінюються за родами:
а) в множині; 
б) в однині;
в) в однині і множині.

3. Щоб визначити відмінок прикметника, потрібно:
а) визначити відмінок іменника;
б) визначити закінчення прикметника;
в) визначити закінчення іменника.

4. У називному відмінку множини прикметники мають закінчення:
а) –а; б) –и; в) -і.

5.Утворити за допомогою суфіксів –ськ, -зьк, -цьк прикметники від поданих 
іменників.
Херсон –
козак –
Донецьк –
чумак –

6. Списати речення, вставляючи прикметники в потрібному відмінку.

Після (короткий) (літній) ночі настав чудовий ранок. По(осінній) (вечірній) небу пропливли важкі хмари. (Мужній) пожежнику вручили медаль. 

7. Списати речення. Підкреслити головні члени речення. 
Позначити відмінок прикметників. 
Виписати прикметник і розібрати його як частину мови.

Червоне листя падає в осінньому гаю.

8. Прочитати текст. Списати текст, добираючи до підкреслених іменників прикметники за змістом.

Настала ...... зима. Вранці ми з друзями вирушили на лижах до …… лісу. Скрізь лежить …… сніг. Дерева ……, лише ялинки …… . Високо на гілці ми побачили …….білочку. На …….снігу видніється багато слідів.