Українська мова 2 клас 27.05.2020

Предмет

Українська мова

Клас

2

Навчальний рік

2019/2020

Тема. «Повторення вивченого за рік. Попрацюйте самостійно.»

 

1. Каліграфічна хвилинка.

  • Запишіть букви і буквосполучення.
  • Запишіть слова і підкресліть у них спільну частину(підказка – «цвіт»).
  • Спишіть вірш. Визначте тип речення (розповідне, питальне, спонукальне).

2. Повторення вивченого.
Підручник стр. 142 вправа 1 (усно – працюйте олівцем у тексті).
Стр.142 вправа 2 ( письмово).

Дякую за плідну самостійну працю!